Творческий проект
Точки пересечения

Мотивація персоналу в системі якості підприємства

16.07.2012

Данная статья приведена на языке оригинала.

Підвищення ефективності господарської діяльності підприємства, якості продукції і послуг в інтеграційних системах залежить від рівня умотивованості працівників на виконання конкретних завдань, що стоять перед ним, і вимог.

В рамках кадрової політики управління персоналом в системах якості сьогодні мотивація характеризується комплексністю обхвату таких чинників: глибоке пізнання і використання законів поведінки людини; комплексне охоплення інтеграційної цілісності об'єктів і процесів; вдосконалення якостей людей і їх мотивації; конкретизація функції менеджменту мотивації вичлененням в її рамках оцінки  і вимірювання об'єктів і процесів; формування мотивації персоналу, орієнтованої на досконалість (якість) підприємства.

Поняття мотивації вживається в двох значеннях:

  1.  Мотивація - це система чинників, що викликають активність організму і що визначають спрямованість поведінки людини. Сюди включаються такі утворення як потреби, мотиви, наміри, цілі, інтереси, прагнення [1].
  2.  Мотивація - це характеристика процесу, що забезпечує поведінкову активність на певному рівні, іншими словами мотивування [2].

Складовими мотивації є економічна (заробітна плата, додаткові виплата, участь в прибутках), непряма економічна (мотивація вільним часом), організаційні способи (цілі, збагаченням роботи, участь в справах фірми тощо) і моральна (визнання особисте і публічне, похвала і критика).

Використання матеріальної або нематеріальної мотивації в значній мірі залежить від мотиваційної сфери, яка характеризує розвиненість, гнучкість, ієрархічність середовища, де працює людина. Організаційними формами мотиваційних процесів виступають лідерські, особові, групові, організації, суспільства, співтовариства.

Основне завдання мотивації полягає у активізації, стимулюванні, управлінні і реалізації цілеспрямованої поведінки працівника. Цілеспрямованість поведінки працівника в умовах інтенсифікації конкуренції та прискорення динаміки інноваційних процесів полягає у тотальному орієнтуванні на систему якості підприємства. Автором пропонується механізм орієнтації мотиваційного процесу на систему якості підприємства (рис. 1).

Процес створення комплексної системи мотивації

Рис. 1. Процес створення комплексної системи мотивації персоналу

Інструментами комплексної системи мотивації є досконалий відбір персоналу, його оцінка, винагорода, підвищення кваліфікації, навчання, вимірювання рівня мотивації, функціонування самої системи якості.

Призначення комплексної системи мотивації полягає у забезпеченні ефективного функціонування системи якості та поступового підвищення конкурентоспроможності підприємства.

 

Література:

  1. Борисов А.Б. Большой экономический словарь / Авт. и сост. А.Б. Борисов.-2-е изд., перераб. и доп.-М.: Книжный мир, 2005. - 860 с.
  2. Управление персоналом органнизаций: Учебное пособие / Под ред. А.Я. Кибанова. – М.: ИНФРА-М, 1997. – 512 с.
Назад
Написать комментарий