Творческий проект
Точки пересечения

Статьи

Розробка системи збалансованих показників як етап створення клієнт-орієнтованої компанії

Розробка системи збалансованих показників як етап створення клієнт-орієнтованої компанії

В умовах глобалізації світової економіки одним з шляхів досягнення конкурентної переваги є створення диверсифікованої структури вертикального та горизонтального типів.
 Маркетинговое обеспечение инновационного процесса на предприятиях

Маркетинговое обеспечение инновационного процесса на предприятиях

Повышение роли научно – технического прогресса в развитии экономики предприятия заставляет по-новому взглянуть на эффективность применяемых технологий, маркетинговых стратегий, а также различных форм организации бизнеса.
Оптимізація організаційної структури підприємства

Оптимізація організаційної структури підприємства

Тенденції сучасного економічного розвитку, необхідність постійної адаптації підприємства до умов зовнішнього середовища, потреба у стійкій конкурентній перевазі підприємства як на національному, так і глобальному ринках потребують вдосконалення підходів до формування організаційної структури.
 Стратегічна проблема формування збалансованого продуктового портфелю підприємства

Стратегічна проблема формування збалансованого продуктового портфелю підприємства

Процеси становлення ринкової економіки вимагають нового погляду підприємств на проблеми стратегічного управління і планування, а саме – всебічної орієнтації діяльності на ринок.
Назад