Творческий проект
Точки пересечения

Статьи

Особливості розвитку підприємства в умовах глобалізації

Особливості розвитку підприємства в умовах глобалізації

Процеси глобалізації, висока інноваційна динаміка світової економіки, підвищення рівня конкуренції на всіх видах ринків зумовлюють необхідність формування стійкої конкурентної переваги вітчизняних підприємств.
Стратегічна роль маркетингу персоналу в умовах інноваційного розвитку підприємства

Стратегічна роль маркетингу персоналу в умовах інноваційного розвитку підприємства

Статтю присвячено вивченню еволюції теоретичних підходів до проблеми управління персоналом підприємства, трансформації поняття «управління персоналом» на «маркетинг персоналу».
Концептуальные положения по созданию организационной системы развития предприятия

Концептуальные положения по созданию организационной системы развития предприятия

Процессы глобализации, высокая инновационная динамика мировой экономики, повышение уровня конкуренции на рынках различных типов обусловливают необходимость формирования устойчивого конкурентного преимущества отечественных предприятий.
Назад